[داغ] رهبر معظم انقلاب : هیچ‌کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد؛ این خیلی خطا است