6- در يک روز باراني حضرت علي(عليه السلام) با پيامبر (صلي الله عليه و آله) در بقيع بودند که زني سوار بر الاغ از آن‌جا عبور مي‌کرد. ناگهان پاي الاغ در چاله اي فرو رفت و زن از بالاي آن به زير افتاد....