سوال)
دختری در بیرون با چادر است و حجاب کامل دارد اما در منزل و در مقابل نامحرم‌های فامیل لباسهایی می‌پوشد که حجابش کامل نیست یا حجم بدنش مشخص است. حکمش چیست و آیا تفاوتی بین نامحرم‌های فامیل و غریبه وجود دارد؟

جواب)
تفاوتی بین نامحرم‌ها وجود ندارد و نامحرم، نامحرم است؛ ممکن است در معاشرت مسائلی وجود داشته باشد؛ مثلاً اینکه خانم وقتی شوهر خواهرش به منزلشان می‌آید، با حفظ حجاب کامل، با او سر یک سفره می‌نشیند و غذا می‌خورد، اما با نامحرم غریبه سر یک سفره نمی‌نشیند. اما اینکه آیا محرم و نامحرم درجه‌بندی دارد و یکی بیشتر نامحرم است آن یکی کمتر، خیر.

--مطابق با فتاوای آیت الله‌العظمی خامنه‌ای--