کلیپ تصویری: تغییر درمعادلات جهانی و خاورمیانه اسلامی


کلیپ تصویری بسیارزیبا از مراحل نابودی رژیم صهیونیستی و برپاشدن دولت فلسطینی

حمله به لبنان کردند اشتباه کردند ،حمله غزه کردند اشتباه کردند این نشان میدهد که رژیم غاصب صهیونیستی به نهایت قطعی خود خواهد رسید یعنی نابود کامل