بسمه تعالی
با سلام و عرض ادب
دختری دارم که کلاس دوم دبستان است فرزند دوم است و یک برادر 13 ساله هم دارد. از بچگی اکثر حرف های خود را باگریه
بیان می کرده وحالاکه بزرگ شده نیز خیلی پر توقع وهر جوابی که به اومثبت داده شود خیلی خوشحال وشروع به بوسه وابراز علاقه می کند ووقتی بر خلاف میلش باشد شروع به گریه وناراحتی میکند تا طرف مقابل را قانع کند وباتوجه به اینکه کارهای اوبه خواهرکوچکش(3ساله) نیز سرایت پیدا کرده است البته خیلی کم رنگ تر ما را دچار مشکلات فراوانی کرده است که ما را درادامه تربیت دچار مشکل نموده است وهمیشه تمام حق را به خود داده واطرافیان را باز خواست می کند واین
باعث شده با برادر بزرگ ترش نیز دچار مشکل شود ومدام در خانه با هم دعوا کنند


لطفا ما را راهنمایی کنید !خصوصا مادرش راکه خیلی با مشکل مواجه شده وهمیشه ترس سرایت این رفتار را به خواهرکوچکش دارد واز آنجا که همیشه گریه ودادو بیداد می کند با تمام اعضای خانواده مشکل دارد در صورتی که قلبی خیلی مهربان دارد وطاقت نگرانی هیچ کس در خانه را ندارد ودر صورت بروز کوچکترین مشکلی در خانه برای دیگران شروع به گریه می کند وشاید علت گریه هایش هم بیشتر همین است که توقع دارد دیگران هم در برابر نگرانی او اینگونه
واکنش نشان دهند وبی خیال نباشند
در ضمن همچنان انگشت میخورد و خواهر کوچکش نیز از او باد گرفته (اگر چه این مساله تقریبا در طایفه مادری ایشان امری عادی بوده ولی برای ایشان بیش از حد طول کشیده است)
با تشکر فراوان از شما
امیدوارم خداوند متعال به شما اجر دنیا و آخرت عطا فرماید